Stratejik Plan - Değişim Programları Birimi - Mevlana
Stratejik Plan

AMAÇ:

Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm birimlerin değişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi için örgütün verimliliğini ve etkililiğini geliştirilmesi, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde örgüt kültürü, yapısı ve imajı konusunda farkındalık kazandırılması ve Gazi Üniversitesinin topum içindeki yeri ve misyonuna uygun olarak yeniliklerde öncü bir kurum olmasının sağlanmasıdır.

HEDEF:

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir marka değerini oluşturmak.

PERFORMANS HEDEF:

Gazi Üniversitesinin ulusal ve uluslararası hareketliliği arttırmak.