Prokokoller
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLLERİ
ÜLKE ÜNİVERSİTE
1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Montana State Üniversitesi
2 Michigan State Üniversitesi
3 Northern Virginia Community College
4 St. Cloud State Üniversitesi
5 AZERBAYCAN Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi
6 Azerbaycan Teknik Üniversitesi
7 Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi
8 Khazar Üniversitesi
9 Bakü Slavyan Üniversitesi
10 Azerbaycan Tıp Üniversitesi
11 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
12 Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Fakültesi 
13 Nahçıvan Devlet Üniversitesi
14 Azerbaycan Turizm Enstitüsü 
15 BOSNA HERSEK Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
16 GÜRCİSTAN Tiflis Ivane Javakhisvili Tbilisi State Üniversitesi
17 GÜNEY KORE Hankuk University of Foreign Studies
18 HIRVATİSTAN Dubrovnik Üniversitesi
19 KARADAĞ Mediterranean Üniversitesi
20 KAZAKİSTAN Al-Farabi Üniversitesi
21 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
22 Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi 
23 Ahmet Yesevi Üniversitesi
24 KIRGIZİSTAN Kırgızistan Millet Ressamlık Akademisi
25 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
26 MAKEDONYA Uluslararası Balkan Üniversitesi
27 RUSYA FEDERASYONU Kazan Federal Üniversitesi
28 Ural Federal Üniversitesi