Prokokoller - Değişim Programları Birimi - Mevlana
Prokokoller
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLLERİ
ÜLKE ÜNİVERSİTE
1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Montana State Üniversitesi
2 Michigan State Üniversitesi
3 St. Cloud State Üniversitesi
4 AZERBAYCAN Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi
5 Azerbaycan Teknik Üniversitesi
6 Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi
7 Khazar Üniversitesi
8 Bakü Slavyan Üniversitesi
9 Azerbaycan Tıp Üniversitesi
10 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
11 Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Fakültesi 
12 Nahçıvan Devlet Üniversitesi
13 Azerbaycan Turizm Enstitüsü 
14 BOSNA HERSEK Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
15 GÜRCİSTAN Tiflis Ivane Javakhisvili Tbilisi State Üniversitesi
16 GÜNEY KORE

Hankuk University of Foreign Studies

17 GÜNEY KORE Hansung Üniversitesi
19 HIRVATİSTAN Dubrovnik Üniversitesi
20 KARADAĞ Mediterranean Üniversitesi
21 KAZAKİSTAN Al-Farabi Üniversitesi
22 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
23 Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi 
24 Ahmet Yesevi Üniversitesi
25 KIRGIZİSTAN Kırgızistan Millet Ressamlık Akademisi
26 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
27 MAKEDONYA Uluslararası Balkan Üniversitesi
28 RUSYA FEDERASYONU Kazan Federal Üniversitesi
29 Ural Federal Üniversitesi
30 RUSYA FEDERASYONU  Pyatigorsk Devlet Üniversitesi
31 Ukrayna Ulusal Pedagoji Dragomanov Üniversitesi