Koordinatörler - Değişim Programları Birimi - Mevlana
Koordinatörler
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü    /   Mevlana Exchange Programme
Koordinatörler Listesi / Coordinator List
Last Updated: February 24, 2015
Fakülte/ Faculty
Bölüm/ Department
Unvan / Title
Ad Soyad / Contact
Görevi / Position
Phone
Email
Diş Hekimliği
Dentistry
 
 
 
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
 
 
 
Pendodonti  A.B.D
Prof. Dr. 
Ayşegül ÖLMEZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034085
 
Periodontoloji A.B.D
Prof. Dr. 
Nurdan ÖZMERİÇ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034239
 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D
Prof. Dr. 
Mine Betül ÜÇTAŞLI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034120
 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D
Prof. Dr. 
Mustafa ÖZTÜRK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034333
 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.B.D
Doç. Dr. 
Meryem TORAMAN ALKURT
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034152
 
Protetik Diş Tedavisi A.B.D
Doç. Dr. 
Bilge TURHAN BAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034176
 
Ortodonti A.B.D
Doç. Dr. 
Burcu BALOŞ TUNCER
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034299
 
Endodonti A.B.D
Doç. Dr. 
Özgür İlke ATASOY ULUSOY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034130
 
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D
Yrd. Doç. Dr.
Gülçin AKÇA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034370
 
Oral Patoloji A.B.D
Öğr. Gör. Dr.
Emre BARIŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122034384
Eczacılık
Pharmacy
 
Doç. Dr. 
 Gonca Çakmak DEMİRCİGİL
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+90312 23089
 
EczacılıkvTeknolojisi 
Pharmaceutical Technology
Doç. Dr. 
Zeynep Şafak TEKSİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122023042
 
Eczacılık Meslek Bilimleri
Pharmaceutical Sciences
Doç. Dr. 
Nilüfer ORHAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122023176
 
Temel Eczacılık Bilimleri
Basic Pharmaceutical Sciences
Yrd. Doç. Dr.
Aysel BERKKAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Edebiyat
Letters
 
Prof. Dr. 
Guljenat Kurmangaliyeva ERCİLASUN
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+90312202168
 
Arkeoloji
Archaeology
Öğr. Gör. Dr.
Atakan AKÇAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
0312 202 1318
 
Fransız Dili ve Ed.
French Language and Litterature
Yrd. Doç. Dr.
Zahide GÜNAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı
English Language and Literature
Arş.Gör. 
Kübra KANGÜLEÇ COŞKUN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Felsefe
Philosphy
Öğr. Gör. Dr.
Ceyhun AKIN CENGİZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021369
 
Psikoloji
Psychology
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Bikem HACIÖMEROĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021345
 
Rus Dili ve Edebiyatı
Russian Language and Litterature
Yrd. Doç. Dr.
Gamze ÖKSÜZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021384
 
Sosyoloji
Sociology
Öğr.Gör.
Emel YİĞİTTÜRK EKİYOR
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021492
 
Sanat Tarihi -Art History
Öğr.Gör.
Filiz CANYURT
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Tarih
History
Yrd. Doç. Dr.
Bekir Tümen SOMUNCUOĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162069
 
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Lit.
Öğr. Gör. Dr.
Hakan AKÇA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Türk Halk Bilimi
Turkish Folklore
Arş.Gör.
Petek ERSOY İNCİ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
3122021355
 
Mütercim Tercümanlık
Doç.Dr.
Gülsün MEHMET
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
3125821099
 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Contemporary Turkish Dialects and Literatutes
Prof. Dr. 
Guljenat Kurmangaliyeva ERCİLASUN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Fen / Science
 
Doç. Dr. 
Mehmet Mahir BÜLBÜL
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903122021328 
 
Biyoloji
Biology
Doç. Dr. 
K.Barbaros BALABANLI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Fizik
Physics 
Doç. Dr. 
Haluk KORALAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
2021360
 
İstatistik
Statistic
Doç. Dr.
Meral EBEGİL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+90312202480
 
Kimya
Chemistry
Doç. Dr.
Halit ARSLAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021168
 
Matematik
Mathematics
Yrd. Doç. Dr.
Ülkü DİNLEMEZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021074
Gazi Eğitim Fakültesi
Gazi Education Faculty 
 
Doç.Dr. 
İlhan Seyit ERTEM
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
0312 202 1705
 
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü Yardımcısı
Arş. Gör. Dr.
Osman SABANCI
Fakülte Koord. Yrd.
Assist. Faculty Coord.
 
 
Bilgisayar ve Öğretim Tek.
Computer Education and Instructional Technology
Öğr. Gör. Dr.
Aslıhan Kocaman KAROĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Eğitim Bilimleri
Educational Sciences
Yrd.Doç:Dr 
Hatice KARAÇANTA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122021693
 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
ArşGör.
Serpil ÇELİKTEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim dalı
Öğr.Gör. Dr. 
Gülçin EROĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Eğitim Yönetimi Ana bilim dalı
Arş.Gör: 
Hasan TABAK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Yrd.Doç.Dr.
Hatice KARAÇANTA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
2022163
 
İlköğretim
Primary Education
Arş.Gör.Dr.
Osman SABANCI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 

Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi
Science and Math. For Secondary Education
Doç. Dr.
Melike ÖZER KESKİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122023678
 
Türkçe Eğitimi  
Turkish Education
Doç.Dr. 
Mehmet KARA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021792
 
Türkçe Eğitimi 
Turkish Education
Arş.Gör.Dr. 
Nazife Burcu TAKIL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
0312 20221894
 
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Öğr.Gör.Dr.
Ferah BURGUL ADIGÜZEL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021892
 
Tarih Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.
Togay Seçkin BİRBUDAK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021838
 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Arş.Gör. 
Bilgen ORHAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021905
 
Felsefe Eğitimi
Doç.Dr. 
Mehmet Ali DOMBAYCI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021852
 
Matematik ve Fen Bilimleri
Arş.Gör.Dr.
Halil TÜMAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021913
 
Fen Bilgisi Eğitimi
Arş.Gör.Dr.
Meltem IRMAK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122028260
 
Matematik Eğitimi
Arş.Gör.Dr.
Mustafa ÇEVİKBAŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122023660
 
Biyoloji Eğitimi
Doç:Dr. 
Melike ÖZER KESKİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021630
 
Kimya Eğitimi
Arş.Gör
Halil TÜMAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021913
 
Fizik Eğitimi
Öğr.Gör.Dr.
Mustafa Güray BUDAK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122028269
 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Fine Arts Education
Arş. Gör. Dr.
Fatih BİNGÖL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr.
Fatih BİNGÖL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Resim iş Eğitimi Anabilimdalı
Doç.Dr.
Çağatay AKENGİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Yabancı Diller Eğitimi
Foreign Languages ​​Education
Yrd.Doç.Dr.
Bahattin SAV
Bölüm Koord.
Assist. Dept. Coord.
03122028483
 
İngiliz Dili Eğitimi
English Language and Literature
Arş.Gör. Dr.
Tuğba Elif TOPRAK
Bölüm Koord.
Assist. Dept. Coord.
03122028491
 
Arap Dili Eğitimi
Arş.Gör.
Emrullah DALMIŞ
Bölüm Koord.
Assist. Dept. Coord.
03122028467
 
Alman Dili Eğitimi
Yrd.doç.Dr.
Yusuf Kenan ÖNCÜ
Bölüm Koord.
Assist. Dept. Coord.
03122028479
 
Fransız Dili Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.
Bahattin SAV
Bölüm Koord.
Assist. Dept. Coord.
03122028483
 
Özel Eğitim
Special Education 
Yrd.Doç.Dr.
Eylem DAYI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021698
 
Zihin Engelliler Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.
Eylem DAYI
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021699
 
Görme Engelliler Eğtimi
Yrd.Doç.Dr. 
Salih ÇAKMAK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021700
 
Temel Eğitim
Yrd.Doç:Dr 
Gülhan GÜVEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021713
Güzel Sanatlar
Fine Arts
Sınıf Eğitimi
Doç.Dr. 
Hüseyin KÖKSAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
3122021727
 
OkulÖncesi Eğtimi
Yrd.Doç.Dr.
Gülhan GÜVEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03122021713
 
Heykel
Sculpture
Öğr. Gör. 
Naile ÇEVİK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Resim
Painting
Yrd. Doç. Dr.
Lütfi ÖZDEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124257675
 
Görsel İletişim Tasarımı
Visual Communication Design
Yrd. Doç. Dr.
Melda ÖNCÜ YILDIZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124257675
 
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Yrd. Doç. Dr.
Serkan GÜNEŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823642
 
Fotoğraf ve Video
Photos and Video
Öğr. Gör. 
Barış KONOR
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162200
 
Temel Sanat Bilimleri 
Basic Art Science
Öğr. Gör. Dr.
Mehtap BİNGÖL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım  Conservation and Restoration of Cultural Property 
Öğr. Gör. 
Serap ÖZDEMİR
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122622200
Hukuk
Law
 
Doç. Dr. 
Mustafa İsmail KAYA
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903122162064
 
 
Arş.Gör.
Burak DOĞAN
Koordinatör Yrd.
 
İktisadi ve İdari Bilimler
Economics and Administrative Sciences
 
Doç. Dr. 
Nükhet DOĞAN
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
 
 
 
Doç.Dr.
Kurşad TURAN
Koordinatör Yrd.
 
 
İktisat
Economics
Arş.Gör.
Alp Gökhun İNCİ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161155
 
İşletme
Business Administration
Doç. Dr. 
Mehmet BAŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161226
 
Maliye
Public Finance
Arş.Gör.
Neslihan Gence ŞEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161328
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Health Care Management
Öğr.Gör.Dr.
Asuman ATİLLA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
03124851460
 
Kamu Yönetimi
Public Administration
Yrd.Doç. Dr. 
Özge ÇELİK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161322
 
Uluslararası İlişkiler
International Relations
Doç. Dr. 
M. Nail ALKAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161513
 
Ekonometri 
Econometrics
Doç. Dr. 
Yeliz YALÇIN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161304
 
Çalışma Ekon. ve Endüstri İlişkileri  Labour Economics and Industrial Relations
Doç. Dr. 
Türker TOPALHAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122161455
 
Uluslararası  Ticaret
International Trade
Yrd. Doç. Dr.
Nuray TOSUNOĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124851460
İletişim
Communication
 
Doç. Dr. 
Mehmet Sezai TÜRK
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903122162251
 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Advertising
Öğr. Gör. Dr.
Serpil AYDOS
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Gazetecilik 
Journalism
Yrd. Doç. Dr.
Erol İLHAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162223
 
Radyo, Televizyon ve Sinema  Radio, Television and Cinema
Arş. Gör. Dr.
Derya NACAROĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Mühendislik
Engineering
 
Yrd. Doç. Dr.
Yusuf USTA
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903125823010
 
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Öğr. Gör.
Muhammet ÜNAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823343
 
Elektrik Elektronik Müh.
Electrical and Electronics Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Nursel AKÇAM
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823343
 
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Prof. Dr. 
Ömer Faruk BAYKOÇ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823857
 
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Nuray OKTAR
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823556
 
İnşaat Mühendisliği 
Civil Engineering
Öğr. Gör. Dr.
Çağtay M. BELGİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823207
 
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Öğr. Gör.
Tunç APATAY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823450
Mimarlık 
 Architecture
 
D o ç . D r. 
Kübra CİHANGİR ÇAMUR
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903125823647
 
Mimarlık
Architecture
Yrd. Doç. Dr.
 Semra ARSLAN SELÇUK (Bölüm Koordinatörü)
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823616
 
 
Öğr. Gör. Dr.
 Fulya ÖZMEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
 
Şehir Bölge Panlama 
Urban and Regional Planning
Doç. Dr.
 Burcu ÖZÜDURU (Bölüm Koordinatörü)
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903125823701
 
 
Yrd. Doç. Dr.
 Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Industrial Design
Doç. Dr. 
Serkan GÜNEŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
 
Arş. Gör. 
Zeynep YALMAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
 
 
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
 
Doç. Dr. 
Eda KÖKSAL
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903122162642
 
Beslenme ve Diyetetik
Nutrition and Dietetics
Doç. Dr.
Nilüfer ACAR TEK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162617
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physiotherapy and Rehabilitation
Öğr. Gör. Dr.
İlke KESER
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162635
 
Hemşirelik
Nursing  
Doç. Dr. 
Sultan AYAZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162617
Sanat ve Tasarım Faculty of Arts and Design
 
Doç. Dr. 
Ersen ÇORUH
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
 
 
Moda Tasarımı
Fashion Design
Doç. Dr. 
Birsen ÇİLEROĞLU
Yüksekokul Koordinatör Yrd.
Assist. School Coord.
+903122162839
Teknoloji Fakültesi Faculty of Technology
 
Doç. Dr. 
Hakan ATEŞ
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903122028782
 
Ağaçişleri Endüstri Müh.
Wood Products Industrial Engineering
Prof. Dr. 
Mustafa ALTINOK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028820
 
Metalurji ve Malzeme Müh.
Metallurgical and Materials Engineering
Doç. Dr. 
Ahmet DURGUTLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028767
 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Energy Systems Engineering
Doç. Dr. 
Mustafa AKTAŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028707
 
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Doç. Dr. 
Salih YAZICIOĞLU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028867
 
İmalat Mühendisliği
Manufacturing Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Hakan GÜRÜN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028615
 
Elektrik Elektronik Müh.
Electrical and Electronics Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Orhan KAPLAN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Otomotiv Mühendisliği
Automotive Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Fatih Şahin
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028651
 
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Yrd. Doç. Dr.
Selçuk Kürşat İŞLEYEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122028692
 
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Yrd. Doç. Dr.
İ. Alper DOĞRU
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Tıp
Medicine
 
Prof. Dr. 
Zafer GÜNEY
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
 
Turizm
Tourism
 
Doç.Dr.
Serdar TARAKÇIOĞLU
Fakülte Koordinatörü
Faculty Coordinator
+903124851460
 
Turizm İşletmeciliği
Tourism Managment
Doç.Dr.
R.Pars ŞAHBAZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124851460
 
Rekreasyon Yönetimi 
Recreation Management
Yrd. Doç. Dr.
H. Dilek SEVİN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124851460
 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Gastronomy and Culinary Arts
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa AKSOY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124851460
 
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
Travel Management and Tourism Guidance
Yrd. Doç. Dr.
Yalçın ARSLANTÜRK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903124851460
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Turkish Music State Conservatory
 
Doç.Dr.
Sevilay ÇINAR
Birim Koordinatörü
 
sevilaycinar@gazi.edu.tr
Bilişim Enstitüsü
Informatic Institute
 
Yrd. Doç. Dr.
Hacer KARACAN
Enstitü Koordinatörü
Institute Coordinator
+903125823142
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Educational Sciences Institute 
 
Yrd. Doç. Dr.
Melike ÖZER KESKİN
Enstitü Koordinatörü
Institute Coordinator
+903122028221
Fen Bilimleri Enstitüsü
Graduate Institute of Natural and Applied Sciences
 
Doç. Dr. 
Adem TATAROĞLU
Enstitü Koordinatörü
Institute Coordinator
+903122021287
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Graduate School of Health Sciences
 
Doç. Dr. 
Yasemin DÜNDAR
Enstitü Koordinatörü
Institute Coordinator
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Graduate School of Social Sciences
 
Yrd. Doç. Dr. 
Emine Çına BAL
Enstitü Koordinatörü
Institute Coordinator
+903124851460
Güzel Sanatlar Enstitüsü Institute of Fine Arts
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Environmental Design
Doç. Dr. 
Pınar GÖKLÜBERKÖZLÜ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122162838
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu School of Physical Education and Sports
 
Öğr. Gör.
Elif ÖZ
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+093122023615
 
Bed. Eğit. ve Sp. Öğrt.
Physical Education and Sports
Arş. Gör. 
Okan Burçak ÇELİK
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Antrenörlük Eğitimi
Coaching Education
Arş. Gör. 
Mehmet Uğur VURAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
 
Spor Yöneticiliği
Sports Management
Arş. Gör. 
Özgün PARASIZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122023588
 
Rekreasyon
Recreation
Arş. Gör. 
Şenol GÖRAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903122023651
Bankacılık  ve Sigortacılık Yüksekokulu
School of Banking and Insurance
 
Doç. Dr. 
Afşin ŞAHİN
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122162116
Tapu Kadastro Yüksekokulu School of Land Registry and Cadastre
 
Öğr.Gör.
Hasan Sencer PEKER
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+90312 4907072
 
Maliye Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Finance
 
Doç. Dr. 
Nail ÖZTAŞ
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122161412
Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu
Vocational School of Land Registry and Cadastre
 
Doç. Dr. 
Rıdvan BAYIRLI
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122022006
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon
Electronics and Automation
Öğr.Gör.
Naki GÜLER
 
 
 
Makine ve Metal Teknolojileri
Machinery and Metal Technology
Öğr.Gör.
Onur ALTUNTAŞ
 
 
 
Tasarım - Design
Öğr.Gör.
Güven MERAL
 
 
 
Elektrik ve Enerji
Electricity and Energy
Öğr.Gör.
Naki GÜLER
 
 
 
Malzeme ve Malzeme İşleme
Yrd.Doç.Dr.
Ebru Kondolot SOLAK
 
 
 
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri
Chemistry and Chemical Business Technology
Öğr. Gör. Dr.
Ülkü ÜNAL
 
 
Atatürk Meslek Yüksekokulu
Atatürk Vocational School
 
Öğr. Gör. Dr.
H. Bekir ÖZERKAN
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122121010
 
Elektrik ve Enerji
Electricity and Energy
Öğr. Gör. 
Hikmet FİDANBOY
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Makine ve Metal Teknolojileri
Machinery and Metal Technology
Öğr.Gör.
Onur ALTUNTAŞ
 
 
 
Elektronik ve Otomasyon
Electronics and Automation
Öğr. Gör. 
Murat AKIN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri
Chemistry and Chemical Business Technology
Öğr. Gör. Dr.
Ülkü ÜNAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Ankara Meslek Yüksekokulu
Ankara Vocational School
 
Öğr.Gör.
Burak Erhan TARLAKAZAN
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122126768
Gazi Meslek Yüksekokulu
Gazi Vocational School
 
Doç. Dr. 
Onuralp ULUER
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903122028617
 
Makine ve Metal Teknolojiler
Machinery and Metal Technologies
Öğr. Gör.
Mete ÖZBAŞ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903123548401
 
Elektrik ve Enerji
Electricity and Energy
Öğr. Gör.
Fatmagül KOÇ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+90 3128377800
 
Elektronik ve Otomasyon
Electronics and Automation
Öğr. Gör.
Naki GÜLER
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
Ostim Meslek Yüksekokulu                    Ostim Vocational School
 
Doç. Dr. 
Nezahat BOZ
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903125823554
 
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Öğr. Gör.
Güven MERAL
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Mekatronik
Mechatronics
Öğr. Gör.
Ahmet MAVİ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903123548409
 
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
Öğr. Gör.Dr.
Semih ÖZDEN
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
 
 
Kaynak Teknolojisi
Welding Technology
Öğr. Gör.
Hakan ADA
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903123563821
 
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Rubber and Plastics Technology
Doç. Dr. 
Nezahat BOZ
Bölüm Koordinatörü
Departmental Coordinator
+903123563821/1044
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Health Services Vocatinal School
 
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin DEMİRTOLA
Yüksekokul Koordinatörü
School Coordinator
+903124845635
POLATLI Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu