İletişim - Değişim Programları Birimi - Mevlana
İletişim

 

Mevlana Değişim Programı Kurumsal Koordinatör Vekili

Prof. Dr. Nurşen SARI

 

Onur ERYILMAZ

         Mevlana Değişim Programı Uzmanı   ( Öğretim Elemanı Hareketliliği )

Tel: 0312 202 2344

e-posta :  o.eryilmaz@gazi.edu.tr

 

 Burak ÇETİN 

              Mevlana Değişim Programı Uzmanı - ( Öğrenci Hareketliliği, Protokoller)

Tel: 0312 202 2840

e-posta :  burakcetin@gazi.edu.tr                 

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 06500 - Teknikokullar / Ankara

 

 Faks : +90 312 202 2841

e-posta : mevlana@gazi.edu.tr