Birim Görev Tanımı

DEĞİŞİM PROGRAMLARI BİRİMİ MEVLANA PROGRAMI GÖREV TANIMI

Mevlana Değişim Programı, Proje Bazlı Mevlana Değişim Programı ve PAK-TÜRK Proje Programının koordinasyonunu, uluslararası iş birlik ve protokolleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Yükseköğretim Kurumları ile protokol çalışmalarını yapmak,

Değişime katılan öğrencilerin burs (Gazi Üniversitesinden başka üniversitelere giden öğrenciler) işlemlerinin takibini gerçekleştirmek,

Bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Giden ve gelen öğrenciler için ayrı ayrı yapılmaktadır).

YÖK için gerekli raporları (Bilgi formu, ara rapor ve nihai rapor) hazırlamak,

İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütmek; kurumlararası anlaşmaların imza süreçleri takip etmek,

Personel hareketliliği kapsamında giden personelin başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerini, gitmeye hak kazanan personelin idari işlemlerini yürütmek,