Duyurular

Başvuru Koşulları:

1.       Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.

2.       Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.

3.       Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.

4.       KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

5.       Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.

6.       Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

7.       Web sitemizde ismi yer almamış üniversitelerin yazılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

8.       Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

9.       İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

10.    ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

11.    Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

12.    Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.

13.    Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

14.    Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

15.    Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

16.    Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

17.    Değerlendirmeye girebilmek için dil puanın 100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.

 Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

1.       İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden http://ogrenci.gazi.edu.tr/ “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

2.       Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  

3.       Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir.  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14 Ocak 2015 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

 http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf  

YADEM tarafından gerçekleştirilen sınavların onaylı sonuç belgeleri kabul edilmektedir.

İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.

4.       Başvuran öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Değişim Birimine getirmeleri istenecektir. Dil puanı olmayan öğrenciler için İngilizce dil sınavının Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılması planlanmaktadır. Dil sınavı 

         13 Mart 2020 Cuma günü Saat: 14:00'da Gölbaşı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.  (Sınava Giriş Salonları Sınav öncesinde internetten duyurulacaktır)

5.        Alman Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi öğrencilerinin dil sınavları bölümleri tarafından yapılacaktır ve öğrenciler duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

6.       Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür

7.       Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir

8.       Yapılacak seçim 2020-2021 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.

9.       Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2019-2020 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.

10.    Başvuru için gerekli olan belgeler 21 Şubat 2020-  6 Mart 2020 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

       

Başvuru için gerekli belgeler:

            1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı

            2. Onaylı Transkript

            3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

 

Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

                                                                          Seçim Takvimi

Değişim İlanlarının Duyurulması ve Başvuruların alınması

 21 Şubat 2020 – 6 Mart 2020

Dil Sınavı 13 Mart 2020 14:00 
   

 

2020-2021 MEVLANA KONTENJANLARI

 

Burslar

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 1200 TL burs ödenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Aylık burs miktarı belirtilmiştir.

 

MEVLANA KRİTERLERİ